اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۶ | 

اطلاعیه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶

فرایند پذیرش دانشجو دو مرحله ای است که اجرای این مراحل مطابق با شیوه نامه ابلاغی شماره ۵۵۷/س مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴  سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد. مرحله اول مربوط به سنجش علمی است که آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفت و مرحله دوم آن شامل ارزیابی تخصصی و بررسی سوابق علمی داوطلبان است که توسط دانشگاه انجام می شود. در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل به اطلاع داوطلبان می رساند:

حد نصاب و پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت توسط سازمان سنجش آموزش کشور به داوطلبان اعلام خواهد شد.

 1. ارسال مدارک و سوابق علمی:

  معرفی شدگان دارای حد نصاب کد رشته های این دانشگاه (پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت)می توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۴ تا ۱۳۹۶/۳/۱۰ با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی (www.ujsas.ac.ir) نسبت به ارسال (اینترنتی) مدارک و سوابق علمی (آموزشی و پژوهشی) برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند.

 2. برنامه زمانی و مواد امتحانی ارزیابی تخصصی:

  کد رشته نام رشته نام دوره ظرفیت پذیرش تاریخ مصاحبه علمی (آزمون شفاهی) مواد امتحانی و ضرایب
  ۱۹۸۱ حقوق جزا و جرم شناسی روزانه ۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ تا ۱۳۹۶/۰۳/۱۹

  حقوق جزای عمومی ضریب ۲

  حقوق جزای اختصاصی ضریب ۳

  متون فقه جزایی ضریب ۳

  جرم شناسی ضریب ۱

  متون حقوقی به زبان خارجی ضریب ۲

  ۱۹۶۶ حقوق خصوصی روزانه ۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ تا ۱۳۹۶/۰۳/۱۹

  حقوق مدنی ضریب ۳

  متون فقه ضریب ۳

  حقوق تجارت ضریب ۱

  متون حقوقی به زبان خارجی ضریب ۲

 3. جدول توزیع امتیازات:

  امتیاز هر یک از عوامل موثر در پذیرش نهایی داوطلبان به شرح زیر است:

  ردیف موضوع امتیاز (در صد)
  ۱ آزمون سازمان سنجش آموزش کشور ۵۰
  ۲ ارزیابی تخصصی (مصاحبه) ۳۰
  ۳ سوابق پژوهشی ۱۰
  ۴ سوابق آموزشی ۱۰
 4. مدارک لازم هنگام بارگذاری (اسکن شده) و در زمان مصاحبه (کاغذی):
  • اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه (فرمت JPG با حجم حد اکثر ۲۰۰KB)
  • یک قطعه عکس ۴*۳ (فرمت JPG با حجم حد اکثر ۲۰۰KB)
  • تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶
  • اصل و تصویر ریز نمرات و گواهی های فراغت از تحصیل (برای دانشجویان گواهی واحدهای گذرانده) مقاطع کاشناسی و کارشناسی ارشد
  • اصل و تصویر وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (داوطلبان خانم در کادر مربوطه کلمه خانم بنویسند و تصویر کارت ملی خود را بارگذاری نمایند)
  • گواهی نامه زبان طبق جدول شماره ۳ (درصورت داشتن)
  • اصل و تصویر مدارک مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات علمی- پژوهشی،علمی- ترویجی
  • اصل و تصویر گواهی شرکت در همایش های معتبرعلمی ملی و بین المللی
  • اصل کتاب و تصویر صفحه عنوان کتاب
  • اصل پایان نامه کارشناسی ارشد و تصویر صورتجلسه دفاعیه
  • - اصل و تصویر فیش بانکی به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ ریال بابت ثبت نام به حساب جاری۰۱۰۷۱۹۳۳۱۵۰۰۱ بانک ملی شعبه چهارراه کالج به نام دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
 5. شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان
  • احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (۱) و (۲) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ الزامی است.
  • شرکت در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی اعلام شده در این اطلاعیه برای تمامی متقاضیان الزامی است.
 6. محل برگزاری مصاحبه علمی:

  دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت

نشانی : تهران- خیابان انقلاب اسلامی – نرسیده به پل کالج – خیابان خارک- پلاک ۹

کد پستی:۱۱۳۳۹۱۳۶۱۵ تلفن:۶۶۷۰۷۰۲۴ و ۶۶۷۰۷۰۲۱

نحوه محاسبه امتیازات آموزشی و پژوهشی دکتری (Ph.D)

نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی، آموزشی و فناوری داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری بر اساس شیوه نامه شماره ۵۵۷/س مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ سازمان سنجش آموزش کشور و به شرح زیر خواهد بود .

الف- امتیازات پژوهشی حداکثر ۱۰ امتیاز (مطابق با جدول شماره ۱)

ب- امتیازات آموزشی حداکثر ۱۰ امتیاز (مطابق با جدول شماره ۲)

ردیف نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی
جدول ۱- امتیازات پژوهشی (حداکثر ۱۰ امتیاز )
۱

۱-۱ مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی)مرتبط با رشته تحصیلی

۱-۲ گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

­۱-۳ برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

۶

­ -هر مقاله تا ۴ امتیاز مطابق آئین نامه ارتقا

-­گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۴ و داخلی تا ۳

-­ برگزیدگی داخلی تا ۲ و خارجی تا ۳ امتیاز

۲ مقالات علمی- ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی ۲ هر مقاله تا ۱/۵ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا
۳ مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) ۱ خارجی تا ۱ و داخلی ۰/۵ امتیاز
۴ تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی ۱ _
جمع ۱۰

 
جدول ۲ _ امتیازات آموزشی (حداکثر ۱۰ امتیاز)
ردیف نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی
۱ معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل (کارشناسی و کارشناسی ارشد) ۶ طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
۲ برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی ۲

رتبه ۱ تا ۳، ۲ امتیاز

 رتبه ۴ تا ۶ ، ۱/۵ امتیاز

رتبه ۷ تا ۹ ، ۱ امتیاز

 رتبه ۱۰ تا ۱۵ ، ۰/۵ امتیاز

۳ مدرک زبان معتبر _ طبق جدول شماره ۳
جمع ۱۰

امتیاز تخصیصی TOEFL_PAPER+ TOLIMO TOEFL Computer TOEFL(IBT) IELTS Equivalent MSRT(MCHE) ردیف
۸ ۶۸۰-۶۲۵ ۳۰۰-۲۶۳ ۱۲۰-۱۱۲ ۷/۹-۵ ۱۰۰-۹۰ ۱
۶۰۰ ۲۵۰ ۱۰۰ ۷ ۹۰ ۲
۷ ۵۷۵ ۲۳۲ ۹۱-۹۰ ۶/۵ ۸۵ ۳
۶ ۵۵۰ ۲۱۲ ۸۰-۷۹ ۶ ۸۰ ۴
۵ ۵۲۵ ۱۹۶ ۷۰-۶۹ ۵/۵ ۷۵ ۵
۴ ۵۰۰ ۱۷۳ ۶۰-۵۶ ۵ ۷۰ ۶
۳ ۴۷۵ ۱۵۲ ۵۰-۴۹ ۴/۵ ۶۵ ۷
۲ ۴۵۰ ۱۳۳ ۴۰-۳۹ ۴ ۵۵ ۸
۱ ۴۲۵ ۱۱۳ ۳۹-۲۰ ۳/۵ ۴۵ ۹

دفعات مشاهده: 2831 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر