اخبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 

اطلاعیه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷

فرایند پذیرش دانشجو دو مرحله ای است که اجرای این مراحل مطابق با شیوه نامه ابلاغی شماره ۳۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷۶/۲/۱  سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد. مرحله اول مربوط به سنجش علمی است که آزمون آن توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد و مرحله دوم آن شامل ارزیابی تخصصی و بررسی سوابق علمی داوطلبان است که توسط دانشگاه انجام می شود. در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل به اطلاع داوطلبان می رساند:

 1. ثبت و بارگذاری مدارک:

  داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کتبی که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند، در صورت دارا بودن حد نصاب کد رشته های این دانشگاه، می توانند از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ تا ۱۳۹۷/۳/۶ با مراجعه به سایت دانشگاه نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک و سوابق علمی برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند.

 2. برنامه زمانی و مواد امتحانی ارزیابی تخصصی:

کد رشته محل های مورد پذیرش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و تاریخ های مراجعه حائزین شرایط مرحله ارزیابی تخصصی

کد رشته نام رشته نام دوره ظرفیت پذیرش تاریخ مصاحبه علمی (آزمون شفاهی) مواد امتحانی و ضرایب
۱۹۰۴ حقوق جزا و جرم شناسی روزانه ۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ تا ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

حقوق جزای عمومی ضریب ۲

حقوق جزای اختصاصی ضریب ۳

متون فقه جزایی ضریب ۳

جرم شناسی ضریب ۱

متون حقوقی به زبان خارجی ضریب ۲

۱۹۴۵ حقوق خصوصی روزانه ۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ تا ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

حقوق مدنی ضریب ۳

متون فقه ضریب ۳

حقوق تجارت ضریب ۱

متون حقوقی به زبان خارجی ضریب ۲

 1. جدول توزیع امتیازات:

  امتیاز هر یک از عوامل موثر در پذیرش نهایی داوطلبان به شرح زیر است:

  ردیف موضوع امتیاز (در صد)
  ۱ آزمون سازمان سنجش آموزش کشور ۵۰
  ۲ ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی) ۳۰
  ۳ سوابق پژوهشی ۱۰
  ۴ سوابق آموزشی ۱۰
 2. مدارک لازم هنگام بارگذاری (اسکن شده) و در زمان مصاحبه (کاغذی):
  • اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه (فرمت JPG با حجم حد اکثر ۲۰۰KB)
  • یک قطعه عکس ۴*۳ (فرمت JPG با حجم حد اکثر ۲۰۰KB)
  • تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷
  • اصل و تصویر ریز نمرات و گواهی های فراغت از تحصیل (برای دانشجویان گواهی واحدهای گذرانده) مقاطع کاشناسی و کارشناسی ارشد
  • اصل و تصویر وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (داوطلبان خانم در کادر مربوطه کلمه خانم بنویسند و تصویر کارت ملی خود را بارگذاری نمایند)
  • گواهی نامه زبان طبق جدول شماره 4 (درصورت داشتن)
  • اصل و تصویر مدارک مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات علمی- پژوهشی،علمی- ترویجی و خارجی
  • اصل و تصویر گواهی شرکت در همایش های معتبرعلمی ملی و بین المللی
  • اصل کتاب و تصویر صفحه عنوان کتاب
  • اصل پایان نامه کارشناسی ارشد و تصویر صورتجلسه دفاعیه
  • - اصل و تصویر فیش بانکی به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ ریال بابت ثبت نام به حساب جاری۰۱۰۷۱۹۳۳۱۵۰۰۱ بانک ملی شعبه چهارراه کالج به نام دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
 3. شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان
  • احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (۱) و (۲) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷
  • شرکت در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی اعلام شده در این اطلاعیه (مصاحبه و ...)
 4. محل برگزاری مصاحبه علمی:

  دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری( ساختمان مرکزی)

نشانی : تهران- خیابان انقلاب اسلامی – نرسیده به پل کالج – خیابان خارک- پلاک ۹

کد پستی:۱۱۳۳۹۱۳۶۱۵ تلفن:۶۶۷۰۷۰۲۴ و ۶۶۷۰۷۰۲۱

نحوه ارزیابی تخصصی(مرحله دوم) آزمون دکتری  (Ph.D)

ارزیابی علمی،پژوهشی، آموزشی و فناوری داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری بر اساس شیوه نامه شماره ۳۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۱ سازمان سنجش آموزش کشور شامل سه بخش به شرح زیر است:

الف- امتیازات پژوهشی حداکثر ۱۰ امتیاز (مطابق با جدول شماره ۱)

ب- امتیازات آموزشی حداکثر ۱۰ امتیاز (مطابق با جدول شماره ۲)
ج-مصاحبه علمی( ارزیابی تخصصی شفاهی) ۳۰ امتیاز
د-آزمون سازمان سنجش ۵۰ امتیاز

ردیف نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی
جدول ۱- امتیازات پژوهشی (حداکثر ۱۰ امتیاز )
۱

۱-۱ مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی)مرتبط با رشته تحصیلی

۱-۲ گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

­۱-۳ برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

۶

­ -هر مقاله تا ۴ امتیاز مطابق آئین نامه ارتقا

-­گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۴ و داخلی تا ۳

-­ برگزیدگی داخلی تا ۲ و خارجی تا ۳ امتیاز

۲ مقالات علمی- ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی ۲ هر مقاله تا ۱/۵ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا
۳ مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) ۱ خارجی تا ۱ و داخلی ۰/۵ امتیاز
۴ تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی ۱ _
جمع ۱۰

 
جدول ۲ _ امتیازات آموزشی (حداکثر ۱۰ امتیاز)
ردیف نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی
۱ معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل (کارشناسی و کارشناسی ارشد) تا ۶ امتیاز طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
۲ برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی ۲

رتبه ۱ تا ۳، ۲ امتیاز

 رتبه ۴ تا ۶ ، ۱/۵ امتیاز

رتبه ۷ تا ۹ ، ۱ امتیاز

 رتبه ۱۰ تا ۱۵ ، ۰/۵ امتیاز

۳ مدرک زبان معتبر _ طبق جدول شماره 4
جمع ۱۰
جدول ۴-همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی
امتیاز تخصیصی TOEFL_PAPER+ TOLIMO TOEFL Computer TOEFL(IBT) IELTS Equivalent MSRT(MCHE) ردیف
۸ ۶۸۰-۶۲۵ ۳۰۰-۲۶۳ ۱۲۰-۱۱۲ ۷/۹-۵ ۱۰۰-۹۰ ۱
۶۰۰ ۲۵۰ ۱۰۰ ۷ ۹۰ ۲
۷ ۵۷۵ ۲۳۲ ۹۱-۹۰ ۶/۵ ۸۵ ۳
۶ ۵۵۰ ۲۱۲ ۸۰-۷۹ ۶ ۸۰ ۴
۵ ۵۲۵ ۱۹۶ ۷۰-۶۹ ۵/۵ ۷۵ ۵
۴ ۵۰۰ ۱۷۳ ۶۰-۵۶ ۵ ۷۰ ۶
۳ ۴۷۵ ۱۵۲ ۵۰-۴۹ ۴/۵ ۶۵ ۷
۲ ۴۵۰ ۱۳۳ ۴۰-۳۹ ۴ ۵۵ ۸
۱ ۴۲۵ ۱۱۳ ۳۹-۲۰ ۳/۵ ۴۵ ۹

ثبت نام


دفعات مشاهده: 9195 بار   |   دفعات چاپ: 317 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر