انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 21   حمایت و ارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران   دکتر کاظم غریب آبادی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 22   قاچاق افراد و مهاجران: مجموعه مقالات و سخنرانی های ارائه شده در کارگاه آموزشی (مهر ماه 1393)
(عرضه شده برای فروش)
 
    انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1394   book   Buy
 23   مبانی علم اقتصاد   دکتر دهقان دهنوی و دکتر نوروز کهزادی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1394   it2   
 24   مسئولیت اجتماعی شرکت ها
(عرضه شده برای فروش)
 
 سعید جوهر   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1394   book   Buy
 25   تبیان حقوق (قرآن پژوهی حقوقی)   دکتر سید مر تضی قاسم زاده و دکتر حسن ره پیک   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1394   it2   
 26   تجزیه و تحلیل سیستم رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، رویکردی میان رشته ای (مهندسی سیستم - دادرسی مدنی)
(عرضه شده برای فروش)
 
 محمد وزین کریمیان - غلامعلی صدقی - ناصر کریمی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1394   book   Buy
 27   مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)
(عرضه شده برای فروش)
 
 خلیل قبله ای خویی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1393   book   Buy
 28   الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی و نقشه راه قوه قضائیه   دکتر نوروز کهزادی، دکتر محمدعلی دهقان دهنوی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1393   it2   
 29   افق های عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی (مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری کودکان...
(عرضه شده برای فروش)
 
 زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی و علیرضا جمشیدی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1392   book   Buy
صفحه 3 از 3
3
بعدی
آخرین
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌