انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 11   الزامات حقوقی بین‌المللی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری   دکتر محمدحسن پیرزاده   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1396   it2   
 12   تعزیرات در نظام قضایی اسلام
(عرضه شده برای فروش)
 
 محمد سلیمی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1396   book   Buy
 13   حقوق بین‌الملل (مجموعه مقالات)   دکتر علی قاسمی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1396   it2   
 14   Human Rights Progress In Light of UPR Recommendations (In The Islamic Republic of Iran)
(عرضه شده برای فروش)
 
 Kazem Gharibabadi   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1395   book   Buy
 15   مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی
(عرضه شده برای فروش)
 
 مجید عزیزیانی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1395   book   Buy
 16   نهادهای نظارتی بین‌المللی حقوق بشر
(عرضه شده برای فروش)
 
 محسن قانعی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1395   book   Buy
 17   چکیده مقالات همایش ملی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سه سال پس از اجرا      انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 18   گزارش نشست علمی بررسی بخش قضایی لایحه برنامه ششم توسعه      انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 19   اصول فقه (ادله فقاهتی و تعارض ادله)   دکتر احمد اسماعیل تبار   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 20   اصول فقه (شناخت و ادله اجتهادی)   دکتر احمد اسماعیل تبار   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
صفحه 2 از 3  
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌