انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش ملی شناسایی قوانین و مقررات زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده جرایم و اختلافات حقوقی      انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1396   it2   
 2   الزامات حقوقی بین‌المللی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری   دکتر محمدحسن پیرزاده   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1396   it2   
 3   تعزیرات در نظام قضایی اسلام   محمد سلیمی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1396   it2   
 4   حقوق بین‌الملل (مجموعه مقالات)   دکتر علی قاسمی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1396   it2   
 5   مسئولیت مدنی در قانون جدید مجازات اسلامی   مجید عزیزیانی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 6   نهادهای نظارتی بین‌المللی حقوق بشر   دکتر محسن قانعی   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 7   چکیده مقالات همایش ملی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سه سال پس از اجرا      انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 8   گزارش نشست علمی بررسی بخش قضایی لایحه برنامه ششم توسعه      انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 9   گزارش نشست علمی بررسی بخش قضایی لایحه برنامه ششم توسعه      انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
 10   اصول فقه (ادله فقاهتی و تعارض ادله)   دکتر احمد اسماعیل تبار   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1395   it2   
صفحه 1 از 2
اولین
قبلی
1
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌