انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 21   تحریم های یکجانبه و حقوق بین الملل
(عرضه شده برای فروش)
 
 کاظم غریب آبادی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1397   book   Buy
 22   جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر، رهیافت اسلامی
(عرضه شده برای فروش)
 
 سید طه موسوی میرکلائی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1397   book   Buy
 23   حقوق بشر؛ مبانی و مسائل کنونی
(عرضه شده برای فروش)
 
 سید محمد حسینی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1397   book   Buy
 24   شرحی بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران
(عرضه شده برای فروش)
 
 همایون مافی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1397   book   Buy
 25   مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش ملی شناسایی قوانین و مقررات زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده جرایم و اختلافات حقوقی
(عرضه شده برای فروش)
 
    انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1396   book   Buy
 26   نظام های انتخاباتی
(عرضه شده برای فروش)
 
 داگلاس جی ایمی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1396   book   Buy
 27   تعزیرات در نظام قضایی اسلام
(عرضه شده برای فروش)
 
 محمد سلیمی   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1396   book   Buy
 28   قاچاق افراد و مهاجران: مجموعه مقالات و سخنرانی های ارائه شده در کارگاه آموزشی (مهر ماه 1393)
(عرضه شده برای فروش)
 
    انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1394   book   Buy
 29   مسئولیت اجتماعی شرکت ها
(عرضه شده برای فروش)
 
 سعید جوهر   انتشارات دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری   1394   book   Buy
 30   تبیان حقوق (قرآن پژوهی حقوقی)   دکتر سید مر تضی قاسم زاده و دکتر حسن ره پیک   انتشارات دانشگاه علوم قضایی   1394   it2   
صفحه 3 از 5  
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌