نشست ها و همایش ها


تحولات مصونیت دیپلماتیک در مواجه با چالش های رویه دولتی

مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی بخشی از قواعد حقوق بین المللی ... ...

۱۳۹۷/۹/۲۴


بررسی الزامات مبارزه با فساد

سخنران: دکتر جعفری دولت آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ... ...

۱۳۹۷/۹/۲۰ادامه...