نشست ها و همایش ها


احیا حقوق عامه: از مفهوم تا اجرا

با حضور دکتر عباسی ، دکتر قاسمی، دکتر موسوی ...

۱۳۹۸/۱/۳۱


همایش ملی آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران

همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت گردیده و مقالات ... ...

۱۳۹۸/۱/۲۶


مصونیت قضایی اموال دولت ها در حقوق بین الملل

دعوای ایران علیه ایالات متحده(قضیه "برخی اموال معین ایران") ...

۱۳۹۷/۱۲/۱۲


ادامه...