نشست ها و همایش ها


برنامه نشست های هفته پژوهش

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با همکاری گروه ...

۱۳۹۵/۹/۱۴


معرفی و نقد کتاب: حقوق مدنی قراردادهای ویژه

معرفی کتاب توسط جناب آقای دکتر کاشانی و ارائه نقد محتوایی ...

۱۳۹۵/۹/۱۴


برنامه جلسات معرفی و نقد کتاب

هرگونه تغییر در برنامه فوق در همین بخش اطلاع رسانی ...

۱۳۹۵/۹/۹


ادامه...