نشست ها و همایش ها


علم قاضی

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار می کند: ... ...

۱۳۹۷/۷/۲۳


معرفی و نقد کتاب: نظام حقوقی حاکم بر گروه شرکت ها

با حضور : دکتر ابراهیم عابدی فیروزجائی (مولف کتاب) (پژوهشگر و مدرس ... ...

۱۳۹۷/۲/۱۱


نقد و بررسی کتاب حقوق بین الملل خصوصی

انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی هجدهمین جلسه از ... ...

۱۳۹۶/۱۰/۶


ادامه...