نشست ها و همایش ها


ثبت نام کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی

لینک ثبت نام در کارگاه آموزشی   ...

۱۳۹۶/۹/۲۱


نشست علمی «معقولیت گزاره‌های فقهی»

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش ... ...

۱۳۹۶/۹/۲۱


نشست علمی «بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوۀ قضائیه»

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش ... ...

۱۳۹۶/۹/۲۱


ادامه...